K O M U N I K A T

DLA OSÓB WCHODZĄCYCH NA TEREN DPS

z dnia 11 marca 2020 r.
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu
przy ul. Konarskiego 11/13

W związku z występowaniem w Polsce oraz w Poznaniu potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z zaleceniami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, W TROSCE O ZDROWIE MIESZKAŃCÓW DPS, informuję o  wprowadzeniu DO ODWOŁANIA ZAKAZU ODWIEDZINmieszkańców przez członków rodzin, osoby bliskie i inne, z wyjątkiem osób świadczących usługi medyczne.


Osoby przychodzące do DPS w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych proszę o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny, w szczególności dokładne mycie rąk wodą z mydłem i w miarę możliwości dezynfekcję.


Wstrzymanie odwiedzin na terenie placówki jest wyłączne działaniem profilaktycznym, które ma zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Możliwy   kontakt   telefoniczny dla rodzin i bliskich  mieszkańców:

- DPS ul. Konarskiego - tel. 61 877 57 51

- O/DPS ul. Zamenhofa – tel. 61 872 38 00.

                                                                                          Jerzy Dłużak

                                                                                               Dyrektor

                                                                      Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu

                                                                                          ul. Konarskiego 11/13

 

 

kom Show Gallery