MISJA

 

Misją Domu jest stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców, zapewnienie podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i społecznej przydatności, jak również integracja ze społecznością lokalną.

 

Celem Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Konarskiego 11/13, jest całodobowe zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego oraz określonymi standardami.

 

Celem pracowników Domu jest dążenie do profesjonalnego wykonywania zadań.