Stanowisko: pielęgniarz/pielęgniarka

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zakres podstawowych czynności:

1. Świadczenie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców DPS.

2. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji mieszkańców.

Wymagania obowiązkowe:

- wykształcenie min. średnie medyczne kierunek pielęgniarstwo

- aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagania dodatkowe

Studia licencjackie lub wyższe kierunek: pielęgniarstwo

Wymagane dokumenty

1. C.V.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Miejsce pracy:

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13