ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

Na rok 2017 - pdf

Na rok 2018 - pdf

Na rok 2019 - pdf

Na rok 2020 - pdf


Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy EURO:


 

Zamowienia poniżej 30 tysięcy EURO:


Nazwa zamówienia: Dostawa chemii profesjonalnej, chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych do siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy pdf


Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - wzór umowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - formularz ofertowypdf

 

Zapytania i odpowiedzi  pdf

 

Załącznik: Zapytania i odpowiedzi 01.02.2019r.  pdf


 

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a.

Zaproszenie do składania ofert pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowypdf

Załącznik nr 2 - formularz cenowypdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy pdf

Załącznik nr 4 - oświadczenia pdf

 

Modyfikacja treści załącznika nr 2 - formularz cenowypdf

Załącznik nr 3 do Umowy pdf


 

Nazwa zamówienia: Wykonywanie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - wzór umowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - formularz ofertowypdf


Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa chemii profesjonalnej, chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych do siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu:

Załącznik nr 1 -  Informacja o udzieleniu zamówienia pdf


Nazwa zamówienia:  Sukcesywna dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a.

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy pdf

Modyfikacja zaproszenia do złożenia ofert - pdf

Modyfikacja załącznika nr 1 formularz ofertowy pdf

Modyfikacja załącznika nr 3 - wzór umowy pdf


Nazwa zamówienia:  Sukcesywna dostawa chemii profesjonalnej, chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych do siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy pdf


Nazwa zamówienia: Wykonywanie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - wzór umowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - formularz ofertowypdf

 


Nazwa zamówienia: Wykonanie prac remontowych w części administracyjno-rehabilitacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - wzór umowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - formularz ofertowypdf

Załącznik nr 1 do umowy - przedmiar robót pdf

Załącznik nr 2 do umowy - specyfikacje techniczne pdf

Załącznik nr 3 do umowy - specyfikacja techniczna instalacji sanitarnej pdf

Załącznik nr 4 do umowy - projekt  zip

Załącznik nr 5 do umowy - aprobata techniczna ITB pdf

 


Nazwa zamówienia: Wykonanie prac remontowych w części administracyjno-rehabilitacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - wzór umowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - formularz ofertowypdf

Załącznik nr 1 do umowy - przedmiar robót pdf

Załącznik nr 2 do umowy - specyfikacje techniczne pdf

Załącznik nr 3 do umowy - specyfikacja techniczna instalacji sanitarnej pdf

Załącznik nr 4 do umowy - projekt  zip

Załącznik nr 5 do umowy - aprobata techniczna ITB pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pdf


 

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa chemii profesjonalnej, chemii gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych do siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu:

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenia pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy pdf

Załącznik nr 4 - Formluarz ofertowy zaktualizowanypdf

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy (podpis)pdf

Zapytanie ofertowe pdf


 

Nazwa zamówienia: Wykonywanie usług pralniczych na rzecz Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a), w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Załącznik nr 1 -  Informacja o udzieleniu zamówienia pdf


 

Nazwa zamówienia: Dostawa wody z sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z obiektu Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz budynku Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Załącznik nr 1 - Informacja o udzieleniu zamówienia woda i ścieki pdf


 

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a.

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowypdf

Załącznik nr 2 - formularz cenowypdf

Załącznik nr 3 - oświadczeniapdf

Załącznik nr 4 - oświadczenia dot. dokumentówpdf

Załącznik nr 5 - wzór umowypdf

Załącznik nr 6 - Zapytanie ofertowe na dostawę lekówpdf

Załącznik nr 7 - Przedłużenie terminu  pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf