Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (netto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania (ujęcie miesięczne lub kwartalne w danym roku kalendarzowym)
Przedmiot zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie wyżywienia Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Usługa społeczna Orientacyjna wartość zamówienia (netto) 1 097 841,96 zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania (ujęcie miesięczne lub kwartalne w danym roku kalendarzowym) IV kwartał
Przedmiot zamówienia Zakup samochodu Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Tryb podstawowy Orientacyjna wartość zamówienia (netto) 244 0000 zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania (ujęcie miesięczne lub kwartalne w danym roku kalendarzowym) II kwartał
Przedmiot zamówienia Prace modernizacyjne (roboty budowlane w budynku DPS ul. Konarskiego 11/13) Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Tryb podstawowy Orientacyjna wartość zamówienia (netto) 405 000 zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania (ujęcie miesięczne lub kwartalne w danym roku kalendarzowym) II kwartał
Przedmiot zamówienia Prace modernizacyjne (roboty budowlane w budynku O/DPS ul. Zamenhofa 142a) Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Tryb podstawowy Orientacyjna wartość zamówienia (netto) 208 000 zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania (ujęcie miesięczne lub kwartalne w danym roku kalendarzowym) II kwartał
Przedmiot zamówienia Dostawa energii cieplnej Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Zamówienie z wolnej ręki Orientacyjna wartość zamówienia (netto) 200 000 zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania (ujęcie miesięczne lub kwartalne w danym roku kalendarzowym) IV kwartał